Monday, March 5, 2012

Prof. Dr. Tejatat Tejasen: Mengenal Islam dari Kulit

Profesor Tejatat Tejasen mengucapkan kalimat syahadat saat Persidangan Perubatan ke-5 yang diadakan di Riyadh, Saudi Arabia. Dia adalah Ketua Jurusan Anatomi di Chiang Mai, Universiti Thailand. Sebelumnya menjawat jawatan Dekan Fakulti Perubatan di Universiti yang sama.

Kami menunjukkan beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi kepada Profesor Tejasen yang sesuai dengan keahliannya dalam bidang anatomi. Dia memberi alasan bahawa mereka juga mempunyai kitab dalam agama Buddha yang menerangkan gambaran fasa perkembangan embrio yang sangat tepat. Kami mengatakan kepadanya bahawa kami sangat senang dan tertarik untuk melihat gambaran itu dan belajar tentang kitab itu.Setahun kemudian, Profesor Tejasen datang ke Universiti King Abdul Aziz sebagai penguji dari luar. Kami mengingatkannya tentang kenyataan yang dibuatnya setahun yang lalu, tetapi dia minta maaf dan mengatakan bahawa pada saat dia membuat kenyataan itu tanpa mengetahui persoalan dengan pasti. Ketika dia memeriksa kitab Tripitaka, ternyata dia tidak mencari pertalian
dengan pokok masalah. Atas dasar ini, kami menghadirkan sebuah kuliah tertulis Profesor Keith Moore tentang keserasian antara embriologi moden dengan apa yang tertulis di dalam al-Quran dan Sunnah. Dan kami bertanya kepada Profesor Tejasen jika dia tahu tentang Profesor Keith Moore. Bahkan, dia menjawab bahawa dia tentu tahu Profesor Moore dan menambah bahawa Profesor Moore adalah salah satu ilmuwan dunia yang terkenal dalam bidangnya.
Ketika Profesor Tejasen mempelajari artikel ini, dia juga sangat hairan. Kami bertanya beberapa soalan yang berkaitan dengan keahliannya. Salah satu soalan itu menyentuh tentang penemuan terbaru dalam hal dermatologi tentang sifat-sifat kulit sebagai salah satu alat deria.

Dinyatakan kepada Profesor Tejasen, "anda akan tertarik untuk mengetahui isi kitab ini, kitab al-Quran, sebagai rujukan pada 1400 tahun yang lalu yang menyentuh tentang persoalan hukuman bagi orang yang tidak beriman atau kafir, iaitu akan masuk neraka yang dipenuhi api. Dalam hal ini dinyatakan bahawa ketika kulit mereka mengalami kerosakan, Allah membuat kulit lain untuk mereka sehingga mereka merasakan hukuman balasan di dalam neraka itu.  
Allah berfirman maksudnya, 'Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, Kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. '(QS. an-Nisaa [4]: ​​56). "

 Kami menanyakan, "Jadi, anda bersetuju bahawa ini rujukan tentang pentingnya bahagian terakhir dari urat saraf dalam perasaan kulit 1400 tahun yang lalu?"
Profesor Tejasen menjawab, "Ya, saya setuju."

Pengetahuan tentang perasaan kulit ini telah diketahui lama sebelumnya, sebab hal ini dikatakan jika seseorang berbuat salah, kemudian dia akan dihukum dengan membakar kulitnya dan kemudian Allah akan menggantikannya dengan kulit baru, yang menutupi mereka agar tahu bahawa dia disiksa kembali.Kulit adalah pusat kepekaan luka bakar. Oleh kerana itu, jika kulit terbakar api seluruhnya, akan kehilangan kepekaannya. Dengan berdasar alasan inilah maka Allah akan menghukum orang-orang kafir di hari kiamat dengan mengembalikan kulit mereka ke keadaan semula secara terus menerus, sebagaimana Allah Yang
Maha Agung dan Maha Mulia berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 56.

Kami menanyakan kepadanya sebuah soalan seperti berikut, "Apakah mungkin ayat-ayat al-Quran datang dari Nabi Muhammad, dari sumber manusia?"


Profesor Tejasen mengakui bahawa ayat-ayat al-Quran tidak mungkin berpunca dari manusia. Akan tetapi, dia masih bertanya tentang sumber ilmu pengetahuan itu dan dari mana Nabi Muhammad kemungkinan menerima ayat-ayat itu.


Kami menjawab, "Dari Allah, Yang Maha Agung dan Maha Mulia."


Kemudian dia bertanya, "Siapakah Allah itu?"


Kami menjawab, "Dia adalah pencipta semua yang ada di jagat raya ini. Jika anda mendapatkan polisi kemudian hal ini hanya datang dari satu-satunya Yang Maha Bijaksana. Jika anda menemui pengetahuan dalam pembuatan alam semesta ini, Dialah pencipta alam semesta, satu satunya Yang Maha Mengetahui. Jika anda mendapatkan kesempurnaan komposisi ciptaan-Nya, inilah bukti bahawa Dialah Yang Maha Sempurna. Dan, jika anda mendapatkan kemurahan hati kemudian memberikan kesaksian ini pada kenyataan bahawa penciptaan itu dimiliki sebagai satu
kesatuan tata tertib dan menyambung bersama-sama dengan kuat, kemudian inilah bukti bahawa inilah ciptaan Sang Pencipta, Allah Yang Maha Agung dan Maha Kuasa. "

Profesor Tejasen bersetuju dengan apa yang kami terangkan kepadanya. Dia kembali ke negaranya di mana dia menyampaikan beberapa perkuliahan tentang pengetahuan barunya dan penemuannya. Kami telah memberikan maklumat kepada lima orang mahasiswa yang kemudian masuk Islam sebagai hasil dari perkuliahan ini. Kemudian, pada saat Persidangan Perubatan ke-5 yang diadakan di Riyadh, Profesor Tejasen mengikuti siri syarahan tentang tanda-tanda perubatan dalam al-Quran dan Sunnah. Profesor Tejasen menghabiskan empat hari dengan beberapa perkuliahan, muslim dan non-muslim, membicarakan tentang fenomena di dalam al-Quran dan Sunnah.


Pada sesi akhir itu, Profesor Tejasen berdiri dan berkata, "Pada tahun-tahun terakhir ini, saya menjadi tertarik mempelajari al-Quran yang mana Syeikh Abdul Majid az-Zindani berikan kepada saya. Tahun lalu, saya mendapati tulisan Profesor Keith Moore terkini dari Syekh. Dia meminta saya menterjemah ke dalam bahasa Thai dan memberikan sedikit kuliah kepada muslim di Thailand. Saya telah memenuhi permintaannya. Anda boleh melihatnya dalam video
tape yang saya berikan kepada Syekh sebagai sebuah hadiah.Dari penelitian saya dan apa yang saya pelajari secara keseluruhan dalam persidangan ini, saya percaya bahawa semuanya yang telah tertulis di dalam al-Quran pasti sebuah kebenaran, yang dapat dibuktikan dengan peralatan ilmiah. Sejak Nabi Muhammad yang tidak boleh membaca mahupun menulis, Muhammad pasti seorang utusan yang menyiarkan kebenaran yang diturunkan kepadanya sebagai seorang yang dipilih oleh Sang Pencipta. Pencipta ini pasti Allah atau Tuhan. Oleh kerana itu, saya berfikir inilah masanya untuk saya mengucapkan kalimat laa illaha illallah. Saya tidak hanya belajar dari pengetahuan ilmiah selama persidangan itu, tetapi juga kesempatan yang bagus bertemu dengan beberapa ilmuwan baru dan bertemu dengan mereka sebagai sesama peserta. Hal yang paling berharga yang saya peroleh ketika datang ke persidangan ini adalah saya mengucapkan kalimat syahadat.

Kebenaran itu datangnya dari Allah swt sebagaimana firman-Nya: bermaksud "Dan, orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menyuruh kepada jalan Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji." (QS. Saba '[34]: 6).Sumber:http://nisrinalubisdua.blogdetik.com/2010/08/29/prof-dr-tejatat-tejasen-mengenal-islam-dari-kulit/

1 comment:

  1. luar biasa hidayah terjadi karena pemikiran2 orang luar biasa

    ReplyDelete