Wednesday, April 24, 2013

AYAT-AYAT AL QURAN MENGENAI JIHAD DAN PERANG.
''Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan begitu, kamu menggetarkan musuh Allah dan musuh kamu.” (Al-Anfal: 60)

“Telah diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
(Al-Baqarah: 216)

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
Q.S.At-Taubah: 41)

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati .”
(Ali Imran: 169-170)

“Maka berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat mukmin (untuk berperang). Mudah2an Allah menolak serangan orang2 kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan(nya)”
(An Nisa’: 84)

“Perangilah mereka, niscaya Allah menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (At-Taubah: 14-15)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan dimuka bumi atau mereka berperang, ‘kalau mereka tetap bersama kita, tentu mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh.’ Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam hati mereka.

Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh kalau kamu gugur dijalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah kamu semua dikumpulkan.”
(Ali Imran: 15)


“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa; ‘ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisiMu”
(Alquran.S.An Nisa: 75)

“Kerana itu, hendaklah orang-orang menukar kehidupan dunia dengan akhirat dengan berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang dijalan Allah, lalu gugur dan memperolah kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.” (An-Nisa: 78)

“Wahai orang2 yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kalian, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah”, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?…..” (QS. At Taubah: 38)

“Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikanNya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”
(At taubah: 39)

8 comments:

 1. NEGARA DEMOKRASI MALAYSIA ADALAH KAFIR KERANA :

  1) Negara Malaysia mengakui Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi dalam Malaysia (artikel 4 Perlembagan Malaysia), padahal agama Islam dan undang-undang Islam adalah yang tertinggi di sisi Allah swt (Quran 9:33);

  2) Negara Malaysia membuat undang-undang manusia (artikel 44 Perlembagan Malaysia), padahal Allah sahaja yang berhak dan berkuasa untuk membuat undang-undang (Quran 12:40, 6:57);

  3) Negara Malaysia menguat kuasakan undang-undang manusia (artikel 43 Perlembagan Malaysia), padahal undang-undang Allah adalah diperintahkan untuk dikuat kuasakan ke atas manusia (Quran 5: 48,49,50);

  4) Negara Malaysia menghukum manusia dengan undang-undang manusia
  (artikel 121 Perlembagaan Malaysia), padahal menghukum dengan undang-undang manusia adalah kafir (Quran 5:44).

  5) Mengikut interpretasi Mahkamah Agung mengenai kedudukan agama Islam di dalam Perlembagaan Negara ( fasal 3 (1) Perlembaaan Negara), ianya tidak bermaksud bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara ( Che Omar bin Che Soh versus Public Prosecutor dan Wan Jalil bin Wan Abdul Rahman & anor versus Public Prosecutor, 1988, 2 mlj 55). Sempena penghakiman terhadap rayuan kes tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahawa agama Islam mengikut fasal 3(1) hanyalah terhad kepada hal-hal adat istiadat dan peribadatan ritual sahaja, bukan agama rasmi negara, dan ia (Mahkamah Agung) juga mengisytiharkan dalam keputusannya itu bahawa MALAYSIA BUKANLAH SEBUAH NEGARA ISLAM, tetapi sebuah negara sekular yang mengamalkan undang-undang British.


  ReplyDelete
 2. SYIRIK DAN KUFUR KERANA MENGAMAL DEMOKRASI

  Umat Islam yang mengamalkan demokrasi adalah munafik kerana mereka melakukan perkara-perkara yang syirik dan kufur seperti berikut :

  1. Mereka menyerahkan kuasa untuk memerintah negara kepada manusia - Quran 4:53, padahal kuasa untuk memerintah hanyalah hak Allah sahaja - Quran 3:26. 7:54.

  2. Mereka menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang manusia kepada manusia - Quran 4:60, 16:116, 10:59, 6:138, 5:50, padahal kuasa untuk membuat undang-undang hanyalah hak Allah sahaja - Quran 12:40, 6:57.

  3. Mereka menyerahkan kuasa untuk menguat kuasakan undang-undang manusia kepada manusia dan mereka menghukum dengan undang-undang manusia Quran 5:44, 45, 47 padahal Allah memerintahkan supaya menghukum dengan undang-undang Allah sahaja - Quran 5:48,49.

  4. Mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan manusia padahal Allah sahaja yang berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan-Nya - Quran 1:1.

  5. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia apabila manusia taat undang-undang manusia - Quran 9:31, padahal Allah sahaja yang berhak disembah Quran 4:36.

  6. Mereka melantik manusia sebagai berhala-berhala apabila mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk buat undang-undang - Quran 4:60.

  7. Mereka sekutukan Allah apabila mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk buat undang-undang kepada manusia - Quran 42:21.

  8. Mereka setuju dan redha kepada kerajaan manusia, undang-undang manusia dan Berhala-berhala kerana mereka setuju dan redha kerajaan demokrasi kita ini - Quran 11:113, 16:106.

  D) ALLAH MELARANG KITA DARIPADA MENGAMALKAN DEMOKRASI

  Firman Allah : Fatir 10
  Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya) dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

  Allah menetapkan hukum-Nya bahawa matlamat yang baik dan suci murni tidak dapat menghalalkan perjuangan melalui metod dan cara yang syirik dan kufur. Amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini tidak boleh dijadikan metod dan jalan bagi kita untuk memperjuangkan Islam, dan bagi tujuan ini, Allah telahpun menyediakan metod dan jalan al-Quran, Sunnah dan Sirah untuk kita amalkan

  ReplyDelete
 3. PERINTAH ALLAH UNTUK MELANCARKAN JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI UNTUK MENGHAPUSKAN KERAJAAN MALAYSIA :

  1. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI UNTUK MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA :

  Firman Allah :al-Baqarah 251
  Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

  Firman Allah : al-Hajj 40
  Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

  Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesebuah kerajaan manusia yang kafir seperti kerajaan demokrasi kita ini yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Apabila sesuatu peraturan dan undang-undang manusia itu dikuat kuasakan ke atas manusia di bawah sesuatu kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, itulah ertinya kewujudan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA yang syirik dan kufur. Manusia yang diperintah menjadi para hamba kepada para pemerintah, manakala para pemerintah itu pula adalah para Tuhan yang mengabdian manusia kepada kuasa mereka di bawah sesuatu kerajaan manusia. Sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia adalah kezaliman, penindasan dan kerosakan di sisi Allah swt dan ianya juga adalah satu penafian dan penolakan terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan Kalimah Laailaahaillallah.

  Allah memerintahkan kita agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan manusia yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.. Jihad, Perang dan Revolusi seperti ini adalah AQIDAH.

  Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi.

  Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang amat besar.

  ReplyDelete
 4. Asalam-o-Alykum, My name is Qasim, from last 26+ years Allah and Muhammad s.a.w keep coming into my dreams, over 460+ times Allah comes in my dreams and 250+ times Mohammad s.a.w comes in my dreams, Muhammad s.a.w is the last Messenger of Allah and I am the Ummati of Muhammad s.a.w, My dreams about to Major Signs of Qiyamah, Gog Magog, Esa a.s, and End of Time. I have shared many dreams on my fb page Allah and Muhammad pbuh in my Dreams and my blog Allah and Muhammad saww in my Dreams

  ReplyDelete
 5. Enter your comment...jauhilah thoghut dan sembahlah Allah saja.

  ReplyDelete
 6. Sebagai umat islam yang mana berpegang teguh atas talian ahli sunah wal jamaah dan beraqidah abu hasan asr-syari wajib keatas kalian berjihat fisabilillah ,yang mana memeranggi pemimpin dan kerajaan yang terbentuk atas dasar demokrasi dan atas dasar islam liberal ,sebagai mana negara malaysia yang mana di bawah pimpinan umno dan barisan kafirun ,yang mana jelas bagi setiap rakyat dan bangsa melayu bahawa menolak hukum allah dan hudud ,hukum qisas dan hukum agama allah sawt ,. bagi kita ahli sunah telah jatuh kafir sebagai mana firman allah “Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nashrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya” (HR Tirmidzi, hasan)
  Dan dalam quran allah sawt berfirman;Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.(QS. Al Baqarah:120)
  Dari ayat dan hadis di atas jelas bahawa allah melarang kita rakyat atau bangsa melayu terutama nya mengikuti jejak langkah orang kafir musrik atau kafir munafik sebagai mana umno dan parti barisan kafirun semalaysia ,.,. jadi sebagai rakyat dan bangsa melayu di malaysia dan tanah melayu banggun dan berjihat menentang parti kafirun dan barisan kafir,.,.
  Wajib keatas setiap kamu yang sedang bermusafir dan bermukin untuk tetap atas aqidah abu hasan asr-syari dan beragama islam untuk menentang kerajaan yang sedia ada hingga tertegak nya negara melayu islam di bawah pimpinan sultan sultan melayu di atas tanah melayu.,,..,
  Dan setiap yang perjuangkan agama allah sehingga gugur mati mati nya sebagai mujahit dan setiap yang gugur sebagai syuhadah allah berfirman ., jagan kalian inggat bahawa tuan tuan guru ibrahim libiea dan tuan guru nik aziz dan tuan guru abuya gugur sebegitu sahaja dalam perjuagan mereka akan tetapi allah berjanji akan ketas mereka hidup kekal dan tetap keatas mereka itu rezeki yang terus mengalir bagai kan air sungai,.., sebagai mana firman allah sawt,.,.
  DARI MASRUQ DIA BERKATA, “KAMI PERNAH BERTANYA KEPADA ABDULLAH PERIHAL AYAT INI: ‘(DAN JANGANLAH KALIAN MENGIRA BAHWA ORANG-ORANG YANG TERBUNUH DI JALAN ALLAH ITU (MEMANG) MATI, AKAN TETAPI SEBENARNYA MEREKA ITU HIDUP DI SISI RABB MEREKA DAN DIBERI REZEKI (YANG MELIMPAH) ‘ (QS. ALI IMRAN: 169)

  Menurut ar-Raghib al-Ashfahani rahimahullah (wafat th. 425 H), bahwa اَلْـجَهْدُ berarti kesulitan dan اَلْـجُهْدُ berarti kemampuan.[2]. Kata jihad ( اَلْـجِهَادُ ) diambil dari kata: جَاهَدَ – يُـجَاهِدُ – جِهَادًا .
  Menurut istilah (terminologi), arti jihad adalah:

  اَلْـجِهَادُ : مُـحَارَبَةُ الْكُفَّارِ وَهُوَ الْمُغَالَبَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِـيْ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
  “Jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan atau perbuatan.” [3]

  Dikatakan juga:

  ReplyDelete