Tuesday, October 1, 2013

Syeikh Muhammmad Zahran Abdullah al-Alusi komender tertinggi mujahideen Syria yg dilantik.

TERKINI: 30/9/ 13

GEMPARR!!


 
ALEPPO: Satu perkembangan yg merisaukan pihak rejim/ barat telah berlaku di Syria...bilamana lebih 40 batalion mujahideen/ pejuang di seluruh Syria bersatu lalu membentuk satu pasukan besar di bawah suatu panji2 yg beri nama 'Jaisy Islam' (tentera Islam)...perkembangan ini dijangka bakal memberikan tamparan lebih hebat kpd rejim/ barat yg selama ini telah berusaha gigih baik cara dalam dan luar utk melaga2kan antara pasukan mujahiden/ pejuang...

Lebih 50 Brigade/Batalion pejuang berkumpul lalu membaiat Syekh Muhammad Zahran Bin Abdullah Allusy sebagai pemimpin tertinggi mereka..Berikut nama-nama Brigade dan Tentera yang bergabung dalam 'TENTERA ISLAM':

1. Liwa Al-Islam
2. Liwa Jays Islam
3. Liwa Jays Muslimin
4. Liwa Saiful Haqq
5. Liwa Nusur Syam
6. Liwa Basya-ir An Nashr
7. Liwa Fath Syam
8. Liwa Daraa Al-Ghoutah
9. Kataib As-Shiddiq
10. Liwa Tauhid Al-Islam
11. Kataib Janub Al-Ashimah
12. Liwa Badr
13. 'Umar bin Abdul Aziz
14. Liwa Junud At-Tauhid
15. Liwa Saiful Islam
16. 'Umar ibn Khattab
17. Liwa Mu'adz ibn Jabal
18. Liwa Al-Faruq
19. Liwa Zubair ibn Awwam
20. Liwa zi An-Nurain
21. Liwa Al-Anshar
22. Liwa Hamzah
23. Liwa Ad-Difa' Al-Jawwi
24. Liwa Al-Midfa'iyah was Shawarikh
25. Liwa' AL-Mudarra'at
26. Liwa Al-Isyarah
27. Liwa Baibarz
28. Liwa Saiful Haq
29. Liwa Maghawir Qalamun
30. Liwa 'Ibad ar-Rahman
31. Liwa Murabithin
32. Liwa Al-Badiyah
33. Liwa Anshar Sunnah
34. Liwa Ahlul Bayt
35. Liwa Syuhada Al-atarib
36. Liwa Jabhah As-Sahil
37. Liwa 'Ain Jalut
38. Kataib Anshar Tawhid
39. Kataib Al-Mujahidin
40. Kataib Shuqur Abi Dahanah
41. Kataib As-Sunnah
42. Kataib Al-Anshar
43. Kataib Al-Barra ibn 'Azib
44. Kataib Syabab Al-Islam
45. Katiba Ali ibn ABi Thalib
46.Katiba Thalhah ibn Abdillah
47. Katiba Al-Isytihadiyin
48. Katiba Rayat Al-Haqq
49. Katiba Dar'ul Islam
50. Katiba Al-AsyayirSIAPAKAH AMIR JAISY ISLAM SYRIA INI?

Syaikh Muhammad Zahran ibn Abdullah Alusy (Abu Abdullah)Dilahirkan di Douma, kawasan di pinggir kota Damaskus. Ayah beliau adalah Syaikh Abdullah Alusy, Ulama yang sangat dalam ilmu agamanya dan dikenal sebagai ulama yang sangat berpegang teguh kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan dakwah Islam.

Sejak kecil Syaikh Muhammad Zahran ibn Abdullah sangat rajin mempelajari Al-Quran dari ayahnya dan ia juga belajar dengan para syaikh-syaikh besar Islam di Kampungnya.

Beliau lulus dari sekolah Syariah Islam di Universiti Damaskus dan kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Madinah Munawwarah untuk mempelajari hadits Nabawi, kemudian beliau menyambung Master di kuliah Syariah Islam di universiti Damaskus.

Sebelum revolusi berlaku beliau bekerja di perusahaan real estate, beliau memiliki sebuah perusahaan berasaskan pembinaan.

Ketika revolusi di Syria bermula pada March 2011, pada ketika itu beliau masih berada di dalam penjara rejim Assad, dimana kegiatan dakwah yang selalu beliau lakukan di Syria sejak tahun 1987 menyebabkan beliau mendapatkan banyak tekanan dari kerajaan rejim Assad dan ancaman yang banyak dari pihak tentera rejim, kegiatan dakwah beliau berakhir dengan penangkapan di awal tahun 2009 oleh agensi perisikan rejim , kemudian beliau dipindahkan ke dalam penjara tentera Sednaya 1.

Kesan daripada tekanan Demonstrasi yang berlaku pada awal revolisu memberi tekanan kepada rezim Assad membuat mereka melepaskan sejumlah tahanan dan termasuk di dalamnya ialah Syaikh Zahran Alusyi, beliau keluar dari penjara pada 22-06-2011, sekitar 3 bulan sejak awal revolusi bermula.

Sesudah dibebaskan dari penjara, beliau membentuk kekuatan tentera untuk melawan rejim Assad yang membunuhi dan menyerang rakyat Syria, kumpulan Mujahidin ini pada awalnya diberi nama "Sirriyah Islam" kemudian berkembang dan diganti namanya menjadi "Liwa Islam" yang hingga kini masih merupakan salah satu brigade Mujahidin di Syria.

Akhirnya kini syaikh Zahran Alusyi telah diamanahkan untuk menjadi pemimpin dari 50 brigade dan batalion untuk membentuk kekuatan mujahidin baru di Syria yang diberi nama "Tentara Islam", diharapkan pada masa hadapan akan bergabung dalam penyatuan Mujahidin ini lebih banyak lagi brigade-brigade dan battalion-batalion untuk menjadi kekuatan tentera Islam terbesar di Syria


No comments:

Post a Comment